ICDCOC Palas
prezentare
obiective
proiecte
produse si servicii
contact

realizari

    Principalele rezultate obţinute în domeniul ameliorării ovinelor

 

Rasa Merinos de Palas a fost creată în cadrul institutului fiind omologată ca rasă în anul 1960. Poate fi considerată cea mai perfecţionată rasă de oi din România fiind competitivă pe plan internaţional cu rase de tip merinos.


Caracteristicile rasei:

Institutul a furnizat zeci de ani reproducători pentru ameliorarea efectivelor de ovine din zona de câmpie a ţării. În prezent, datorită schimbării direcţiilor de creştere şi exploatare a ovinelor din România către producţiile de carne şi lapte s-a produs o diminuare a efectivelor acestei rase, aceasta existând în patronomiul genetic al ICDCOC Palas într-un nucleu de  500 capete aflat în vârful piramidei ameliorării pentru care s-a elaborat un  program de conservare genetică. 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rasa Ţigaie de Ruşeţu a fost creată la SCPCO Ruşeţu, judeţul Buzău, în perioada anilor 1962-1985 prin încrucişarea oilor Ţigaie cu berbeci Corriedale şi Romney Marsh, urmată de izolare reproductivă şi selecţie în direcţia sporirii producţiilor de lână semifină şi carne. A fost omologată ca rasă în 1988.
 

Caracteristicile rasei:

 •  producţia de lână: berbeci – 6-8 kg, oi – 4-5 kg;
 •  greutate corporală: berbeci – 80-90 kg; oi 45-50 kg;
 •  sporul de creştere la miei – 250-280 g/cap/zi;
 •  producţia totală de lapte – 150-170 litri;
 •  prolificitatea – 115-130%.

Rasa Ţigaie de Ruşeţu a fost folosită la ameliorarea producţiilor de lână, carne şi lapte la efectivele de ovine Ţigaie crescute în zona de influenţă a staţiunii. 

 

 

 

 

 

 

Rasa Karakul de Botoşani - a fost creată la SCPCO Popăuţi, judeţul Botoşani, în periolada anilor 1948-1988 prin încrucişarea oilor Ţurcană neagră şi Ţurcană brumărie cu berbeci Karakul negru şi Karakul brumăriu proveniţi din import (Germania şi URSS). A fost omologată ca rasă în anul 1988. Paralel cu ameliorarea liniilor clasice de culoare (neagră şi brumărie) în ultimii ani au fost create noi linii colorate – sur, roz, maro şi alb. Rasa este competitivă pe plan internaţional.


Caracteristicile rasei:

 •   pielicele din clasele Record şi Elită – 80-85%;
 •   suprafaţa pielicelelor – 1 200-1 600 cm2;
 •   greutate corporală medie la berbeci – 70-80 kg, la oi 40-43 kg;
 •   producţie totală de lapte – 80-90 litri pe oaie.

Rasa a fost şi este folosită în zona de influenţă a Staţiunii Popăuţi din judeţul Botoşani pentru ameliorarea calităţii pielicelelor de culoare brumărie şi neagră, precum şi pentru multiplicarea liniilor noi de culoare în cadrul crescătoriilor particulare.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Linia de Carne-Palas – a fost creată la ICDCOC Palas-Constanţa prin încrucişarea raselor Ile de France şi Merinos de Palas urmată de izolare reproductivă şi selecţie în direcţia sporirii producţiei de carne. Linia se aseamănă genetic în proporţie de 55,47% cu rasa Ile de France şi 39,83% cu rasa Merinos de Palas. Linia este competitivă pe plan internaţional şi poate fi omologată ca o nouă creaţie a institutului.

Caracteristicile liniei:

 • sporul mediu zilnic – îngrăşare intensivă – 300-320 g;
 • greutate la vârsta de 150 zile – 38-48 kg;
 • randament la sacrificare – 50%;
 • carcase de calitate – clasele  U şi R din grila europeană SEUROP.
Linia poate fi folosită pentru producerea berbecilor terminali necesari în  programele de hibridare care au ca obiectiv principal obţinerea de miei îngrăşaţi, competitivi pe piaţa Uniunii Europene. Din această linie se livrează anual reproducători şi material seminal crescătorilor interesaţi de creşterea producţiei de carne la ovine.Linia de Lapte-Palasa fost creată la ICDCOC Palas prin încrucişarea raselor Ostfriză şi Awassi cu rase de tip merinos urmată de izolare reproductivă şi selecţie în direcţia sporirii producţiei de lapte. Linia este competitivă pe plan internaţional şi poate fi omologată ca o nouă creaţie a institutului.

Caracteristicile liniei:

 •   producţia totală de lapte – 180-220 litri/cap;
 •  durata lactaţiei – peste 180 zile;
 •   producţia de lapte marfă – 120-140 litri/cap.
Linia poate fi folosită pentru producerea de berbeci taţi de oi hibride de lapte sau poate fi exploatata pentru productiile de lapte si carne. Din această linie se livrează anual berbeci şi material seminal în crescătoriile din Dobrogea şi judeţele învecinate: Brăila, Călăraşi, Ialomiţa pentru ameliorarea producţiei de lapte la rasele locale.
Linia cu prolificitate ridicată – a fost creată la ICDCOC Palas prin încrucişări complexe folosind rasele Romanov, Ostfriză, Landrace Finlandez şi Merinos de Palas. Linia este izolată reproductiv de peste 6 generaţii, este unicat în România şi întruneşte condiţiile pentru a fi omologată ca o nouă creaţie a institutului.

Caracteristicile liniei:

 • prolificitatea – 160-180%;
 • miei înţărcaţi la 100 oi – 140-160 capete;
 • sezon lung de reproducţie;
 • producţie totală de lapte – 160-180 litri.
Poate fi folosită la producerea de miei de carne prin încrucişare cu rasele locale de ovine. Anual din această linie se livrează reproducători crescătorilor interesaţi de creşterea producţiei de carne la ovine.

 

         

 

 

 

 

 

 

 • Cercetările de genetică biochimică efectuate au vizat identificarea polimorfismului anumitor sisteme proteice din sânge şi lapte la ovine şi caprine şi stabilirea relaţiilor dintre acestea şi anumiţi parametrii productivi. Sunt deosebit de interesante rezultatele privind relaţia existentă între tabloul genetic al unor proteine serice ( hemoglobine , transferine) şi anumiţi parametri morfo-productivi şi posibilitatea adaptării la mediu a raselor importate în România.
 
 • Elaborarea programelor de conservare genetică pentru unele populaţii de ovine reduse numeric, care sunt în pericol de dispariţie, a constituit unul din obiectivele  institutului. În acest context, au fost luate în studiu populaţii din rasele locale (Merinos de Palas, Ţigaie, Valahă cu coarne în tirbuşon) şi importate (Merinos Australian, Polwarth) aflate în această situaţie pentru care s-au elaborat programe de conservare genetică care să permită menţinerea structurii genetice actuale a acestor populaţii in dinamica generatiilor si controlul cresterii consangvinizarii cu mai putin de 1,5% pe generaţie.
 

 

   

Principalele realizări în domeniul tehnologiilor de creştere şi exploatare

 

 • Tehnologii optimizate pentru reproducţia ovinelor (optimizarea intervalului dintre fătări; stabilirea diferitelor sisteme de montă, congelarea materialului seminal, metode de inducere şi sincronizare a estrului la ovine)
 • Tehnologii optimizate pentru hrănirea oilor de reproducţie şi îngrăşarea tineretului ovin în sistem semiintensiv şi intensiv (optimizarea structurii raţiilor şi a raportului energo-proteic, stabilirea formei celei mai eficiente de administrare a unor furaje concentrate, utilizarea superioară a nutreţurilor grosiere, utilizarea ureei ca înlocuitor de proteină, metode de preparare şi administrare a furajelor)
 • Tehnologii intensive de creştere şi exploatare a ovinelor în ferme de mare capacitate
 • Tehnologia creşterii şi îngrăşării tineretului ovin în complexe de tip industrial
 • Tehnologia creşterii şi îngrăşării tineretului ovin pentru lână şi carne
 • Tehnologia creşterii tineretului ovin pentru prăsilă
 • Tehnologia de creştere şi exploatare a ovinelor de reproducţie în stabulaţie permanentă
 • Tehnologia înţărcării precoce şi creşterii artificiale a tineretului ovin de la vârsta de 24- 48 ore după fătare
 • Tehnologia întreţinerii ovinelor pe păşuni naturale ameliorate şi pe pajişti cultivate
 • Tehnologia recondiţionării ovinelor adulte reformate
 • Realizarea de instalaţii şi utilaje pentru mecanizarea lucrărilor de deservire în fermele de ovine (adăpători automate, instalaţie pentru imbaierea si dezinfecţia ovinelor, utilaje pentru evacuarea mecanizată a gunoiului)
 • Tehnologia creşterii şi exploatării ovinelor de reproducţie specializate pentru producţia de carne şi lapte;
 • Tehnologia îngrăşării mieilor în sistem intensiv şi semiintensiv;
 • Tehnologia înfiinţării pajiştilor în diferite zone pedoclimatice şi exploatării acestora cu ovinele;
 • Testarea de noi norme furajere pentru ovine şi caprine stabilite prin noul sistem de furajare a animalelor rumegătoare, comparativ cu cele utilizate în multe ţări europene şi elaborarea de raţii optimizate pentru diferite producţii;
 • Stabilirea valorii digestibile a furajelor utilizate în hrana ovinelor şi  a unor metode şi procedee pentru îmbunătăţirea valorii nutritive a acestora;
 • Experimentarea unor biotehnologii pentru intensivizarea şi dirijarea reproducţiei – transferul de embrioni; congelarea materialului seminal de berbec şi ţap şi a embrionilor; diagnosticul gestaţiei cu ajutorul tehnicii ecografice; metode pentru inducerea şi sincronizarea estrului la oi şi capre; metode eficiente pentru însămânţarea artificială a oilor şi caprelor cu spermă conservată sub diferite forme;
 • Experimentarea unor instalaţii pentru mecanizarea mulsului, tunsului, administrării furajelor şi apei în exploataţiile de ovine şi caprine şi asimilarea lor în fabricaţia de serie;
 • Elaborarea de proiecte model cu soluţii tehnologice şi constructive pentru ferme de oi cu dimensiuni de 150-750 oi mame şi pentru ferme de îngrăşare a berbecuţilor cu dimensiuni de 500-2 000 capete;
 • Aplicarea unor metode de prevenire şi combatare a infestării parazitare a ovinelor, caprinelor şi a păşunilor.

  noutati
  14 05 2007 Astazi am lansat noul nostru site. Dorim sa fie un spatiu virtual care sa reflecte realizarile si proiectele noastre.